Häxkonst

SONY DSC
Häxkonst, det är konsten att vara häxa. Och vad är då en häxa? Jo, det är en människa som ser naturen som helig och värd att älska, vörda och vårda. En människa som behöver naturen för att hämta kraft, utvecklas och växa i kärlek och visdom.

Från naturen hämtar vi all vår kunskap. Allt vi behöver för att leva på jorden finns där. Därför är vi helt och hållet beroende av naturen och ändå lever så många människor som om de inte fattar det. De håller tvärtom på att förstöra alla möjligheter till mänskligt liv, verkligen förstöra vattnet, luften och jorden.

Häxornas kunskap går utöver det vanliga, det har den alltid gjort, och det är därför de har kallats häxor, völvor, kloka, medicinkvinnor och medicinmän, shamaner. De har vördats men också fruktats för sin kunskap, de har dödats på grund av den.

Häxornas kunskap går ut på att känna till växternas läkande kraft, hur en samtalar med naturens väsen, hur en ska förhålla sig till månens faser, hur en samtalar med de döda, ser in i det förflutna och i framtiden, påverkar vädermakterna, följer med i årets hjul och skapar ceremonier i relation till Moder Jord.

De som är häxor har ofta en inre visshet om det redan som unga. De kan känna sig udda och ensamma, men när de väl har hittat sin väg blommar de upp och växer i självförtroende. Men det går inte att komma ifrån att häxans väg tidvis kan vara svår att gå. Att växa i kunskap om livet hänger ofta samman med tunga erfarenheter av sorg och tvivel. Den enda trösten för den som drabbas är att svårigheterna är steg på vägen mot ljus och livsvisdom.

På senare år har det blivit lättare att vara häxa. Samhället verkar ha vuxit ifrån1600-talets vidskepelse som sa att häxor var onda. Idag är det inte farligt att bekänna sig som häxa, det verkar gå bra i stort sett över allt. Allt fler häxor anlitas numera för vägledning och problemlösning av olika slag, t.ex. för att rena ett hus med obehagliga energier eller för att hålla vigslar eller handfästningar. Vi respekteras för vår naturtro som idag ses som helt naturlig. Där har ursprungsbefolkningarna gått före och berett vägen genom sin kamp.

Så stig fram, du som känner att du innerst inne är en häxa, stig fram och visa dig i all din glans. Vi är många, vi är tusen, män och kvinnor som alla vandrar i skönhet!