Intervjuer 3

Christel Simonsson

christel-1
Här har jag intervjuat Christel Simonsson som jag har träffat i olika häxsammanhang. En intressant kvinna som jag ville veta mera om.
Hallå Christel, jag uppfattar dig som häxa. Kallar du dig häxa också?
Jag kallar mig häxa om någon frågar men är lite skeptisk till ordet, eftersom det har en så tragisk bakgrund och dessutom ofta associeras till sagors elaka kvinnor. Idag har det blivit lite av en modebenämning också. Men i brist på bättre så kallar jag mig det. Eller så säger jag att jag är ”verksam inom häxkonst”.
Vilken är din inriktning i häxkonsten?
Jag ser häxkonsten som en personlig livsväg där jag skapar min konst på mitt sätt, baserad på kunskap, erfarenhet och balans. Jag intresserar mig för den nordiska shamanismen och sejden och dras till den indianska synen på alltings samhörighet. Att människor, djur, växter, jord, himmel och universum hänger samman och att vår uppgift som människor är att bli medvetna om, förstå och leva med i de här sambanden istället för att tro att vi kan styra och ställa som vi vill.
Vad är det roligaste du vet?
Det roligaste jag vet är att diskutera med människor som tycker annorlunda men som ändå lyssnar och inte dömer. Det är något jag själv hela tiden försöker bli bättre på.
christel-3
Vad är tungt?
Idag är det mycket som är tungt: tillståndet i världen, makthungern som inte skyr några medel, krig och konflikter som skapar lidande i stora delar av världen.
Klimat och miljö är något som oroar mig mycket. Plastföroreningarna i havet, stigande temperaturer, extremt, obalanserat väder orsakat av skogsskövling både i regnskog och i barrskogsbältet, korallrevens minskade möjligheter att producera det livsviktigs syret på grund av försurning och varmare hav. Issmältningen i Arktis, många arters rekordsnabba försvinnande. Människans ovilja att se någon annan än sig själv och den utbredda missuppfattningen att ensam är stark. Individualismen som skapar isolation och alienering från naturen.

Vad gör du om dagarna?
Min vardag kan nog upplevas som oerhört tråkig. Jag lever ett vanligt liv med vanliga göromål. Läser, lyssnar mycket på radio och försöker att varje dag ta en promenad i något slag av natur. Som tur är bor jag på en liten ort, vilket gör det ganska smidigt att komma till något som i alla fall kan liknas vid skog. Vi har ett stadsnära naturreservat som jag besöker då och då.
Jag funderar mycket över världsläget och vad jag, i det lilla, kan göra för att bidra till en mer balanserad värld.
Vilka högtider firar du?
Här i norr är växlingarna mellan mörker och ljus oerhört tydliga varför jag gärna uppmärksammar dagjämningarna och solstånden. Dessa skiftningar är grunden i hela tillvaron och därmed också i häxkonsten. Personligen tror jag att om vi återgick till att följa med i de naturliga rytmerna så skulle det starkt bidra till bättre hälsa och mer balans.
Hur ser ditt hemaltare ut?
Det är ett litet ovalt furubord som jag har ärvt efter min farmor där jag har lite växter och minnen av min älskade katt som gick bort för två år sedan. I min värld är altaret inte så viktigt eftersom jag anser att heliga platser och fokuspunkter är något vi kan skapa själva där vi behöver dem. Jag bär så att säga mitt altare med mig i hjärtat men jag tycker om attt ha vackra och minnesfyllda föremål omkring mig.
christels-altare-2
Hur ser du på gudavärlden? Finns det gudar eller är det något annat som vi kallar för gudar?
Det är en svår fråga. Jag skulle kunna säga att endast en gudom finns i min tillvaro och det är naturen. Men det är väldigt förenklat, eftersom naturen är oerhört komplex. Där finns fysiska, astrala och ännu subtilare energiformer. Vi är alla en del av alltet men på olika vibrationsnivåer. Det gör att jag kan se gudar och gudinnor som ett slags manifestering av ett visare medvetande. Vi kan rikta oss dit för att få kontakt med all kunskap som finns i väven. I ritualer är det lättare att använda namn för de krafter som krävs för ändamålet, men om den namngivna sen är ett eget väsen med medvetande eller bara en symbol för en viss aspekt av helheten får var och en avgöra själva.

Hur fungerar din mediala förmåga?
Jag får till mig texter ord och tolkningar. Om någon till exempel ber mig tala i en ceremoni, så behöver jag sällan fundera på vad jag ska säga utan kan tryggt vila i att det som behöver sägas finns tillgängligt när det är dags.

Kan du försörja dig som häxa?
Nej, det kan jag inte och vill heller inte göra det. Häxkonsten är för mig en personlig och individuell livsväg, och kan jag eventuellt hjälpa någon på vägen så är det naturligtvis bra men inget jag eftersträvar. Andlig utveckling är något varje person själv måste ta ansvar för.

Vilken önskan har du som ännu inte är uppfylld?
En stark önskan jag har är att leva i full harmoni med naturen och följa med i livsspiralens flöde. Dit har jag inte på långt när nått ännu, men min intention är att hela tiden skaffa mig kunskaper för att nå dit. En annan önskan är att kunna leva enkelt.

Samarbetar du med andra häxor?
Till min glädje har jag funnit en livspartner som delar min livsfilosofi. Vi samarbetar, och det lär vi oss båda mycket av. I övrigt är jag ganska ensam, men det beror nog till stor del på att jag inte direkt basunerar ut vilken livsåskådning jag har. Så har jag såklart mina vänner som jag firar högtiderna med. Underbara, fantastiska människor allihop. Vi bor ganska långt ifrån varandra, så det blir inte att vi ses så ofta. Men jag skulle gärna på lite närmare håll vilja finna någon eller några att dela tankar och funderingar med.
christel-o-magnus
Kan du se eller uppfatta naturväsen?
Jag kan inte se men ana olika energiformer. Det finns existenser som inte ger sig tillkänna för alla människor eftersom mänskligheten till stor del har stängt av sin kommunikationsförmåga med andra arter och existensnivåer. För en häxa är det grundläggande att vara öppen för och öva sig i att kommunicera med olika varelser och väsen som bebor vår värld.

Har du en egen hjälpande, en guide eller en spiritus?
För mig är det lättast att kommunicera med djurkrafter. Jag har ett huvudkraftdjur som följer mig, men jag har också tillåtelse att vända mig till de djur och växtvänner som passar för ändamålet.
christel-o-magnus
Berätta om något magiskt som hänt dig på sistone?
Hela livet är en enda stor magisk ceremoni. Bara att få vakna på morgonen i ett relativt tryggt och välmående land i en varm säng i mitt eget hem är en underbar magisk gåva. Att uppleva magi handlar om att se det vackra i det lilla och uppskatta de små tecknen på livets stora magi. En skogsnäva som blommar, en skata som möter min blick, ett rådjur som visar sig, en främmande människa som ler mot mig. Men en speciell händelse som inträffade nyligen var när min mor sökte ett nytt boende. Jag och en vän bestämde oss för att skapa en ritual med syfte att ge förutsättningar för det. Några dagar senare ringer min mor och berättar att hon fått en lägenhet som hon tyckte om. En mycket lyckad magisk händelse.

Vilken önskan har du när det gäller ditt häxskap?
Oj! Jag har många önskningar när det gäller det. Men mitt övergripande mål är att bli mer medveten om hur jag ska leva mitt liv i samklang med Moder Jords övriga existenser och väsen. Dansa med i universums extatiska dans och våga tro på och visa fram den jag vill och ska vara.
christel-4

Text: Christel Simonsson
Bild: Eta Christensson

Emelie Berg

Emelie BergYrke: Naturprästinna
Ålder: 29 år
Bor: i en stuga utanför Kungälv
Familj: sambo, bonus-son, tre katter och en hund.
Facebook: www.facebook.com/EmelieNiemiThirteenWays

– Jag är häxa, schamansk prästinna, skapare av kraftsmycken och ceremonikläder. Med mina smycken vill jag sprida glädje, kraft och inspiration. Varje talisman jag skapar bär på en intention. När en kund kommer till mig med en beställning, och till exempel önskar sig en blå sten som ska flöda av energi, får jag ofta en glasklar idé om utförandet. Jag känner hur andevärlden står bakom mig och uppmuntrar, och jag arbetar halvt i trans. De hjälper mig att lägga den önskade energin i smycket. Så det handlar inte bara om hantverksskicklighet, utan jag måste kunna hantera energier också.

En av utmaningarna är att både kunna leva mig in i kundens personlighet och problematik, och förmå hålla dem ifrån mig så att jag inte identifierar mig med hen. Eftersom jag är så receptiv kan det ibland vara svårt. Ofta får jag hjälp i arbetet av en afrikansk trollpacka, en tokig liten kvinna, tuff och rå. Hon kom till mig i samband med den prästinneutbildning jag gick för Ulrika Jäger för några år sedan. Nu går jag en utbildning i schamanskt helande för Ania och Magnus Munay i Fjärås.

Till hösten kommer jag att hålla helande trumcirklar i Göteborg, någonstans i naturen. Tillsammans med Linda Mardöll och Mari Halmetoja driver jag ”Urds tempel”. Det är en förening för häxor, öppen för alla intresserade. Vi bjuder in dem till olika event, till exempel att fira en årshögtid eller en fullmåneceremoni. Vi vill också att ”Urds tempel” ska vara en kunskapsbank för allt som har med vår naturtro att göra. Se www.facebook.com/UrdsTempel.

Text och bild: Eta Christensson

Mari Halmetoja

Mari Halmetoja 1
Yrke: Naturprästinna
Ålder: 26 år
Bor: på Hisingen i Göteborg
Familj: pojkvän
Facebook: www.facebook.com/Menglod

– Mina föräldrar kommer från Finland men själv är jag född och uppvuxen i Göteborg. Jag trivs fint här, då svenskarna verkar ha kommit långt med att få upp ögonen för häxkonst och prästinneskap. De flesta förstår att det handlar om naturtro, något naturligt, fint, öppet och kärleksfullt.

Jag är prästinna och har utbildat mig för Ulrika Jäger. ”Menglöd” är mitt prästinneskap i företagsform. Genom Menglöd vill jag sprida min konst, min medicin. Namnet Menglöd betyder ”den halssmyckesglada Freja”. Jag valde det eftersom jag är väldigt förtjust i det fornnordiska formspråket som vi ser det på hällristningar och runstenar. Den konst jag skapar i bland annat smycken och trummor är inspirerad av det fornnordiska och fylld av magisk symbolik.
maris smycke
I smyckena använder jag såväl örter som kristaller och ibland även djurdelar som jag finner ute i naturen, till exempel fjädrar eller ben. Jag skapar smycken för olika ändamål och olika energier. Och jag skapar dem alltid inom ramen av en ceremoni. I det här smycket som jag har gjort till mig själv ville jag ha med hela utharken (den magiska runraden). Med runor har jag även på insidan av smycket skrivit en hemlig text som kom till mig genom en dröm. Sen har jag lagt in örter, kristaller, en bit päls av rådjur, en bärnsten, en bit korpfjäder och naturgarvat renskinn. Jag har valt alltihop rent intuitivt. Smycket påminner mig om mitt prästinnekall och om vem jag är.

Tillsammans med mina prästinnekollegor Linda Mardöll och Emelie Berg har jag grundat ”Urds tempel”, se www.facebook.com/UrdsTempel.

Text och bild: Eta Christensson

Linda Mardöll

Linda Mardöll
Yrke: Shamansk naturprästinna & Friskvårdspedagog
Ålder: 41 år
Bor: i Onsala, Kungsbacka
Familj: man och 2 barn
Hemsida: www.mardoll.se
Facebook: www.facebook.com/MardollsFriskvard/

– Jag tillhör Moder Jord. Att tjäna henne och se till hennes bästa är mitt främsta syfte. Jag vill göra vad jag kan för att människor ska öppna sina sinnen och förstå att vi måste ta hand om jorden. Vi måste vårda alla våra relationer, till människor, djur, växter, ja till allt som lever.

Jag har läst till kost- & friskvårdspedagog på Göteborgs universitet och är certifierad massör från GGI – Göteborgs Gymnastiska Institut. För några år sedan gick jag även en prästinneutbildning för Ulrika Jäger, då lärde jag mig att hålla alternativa ceremonier för namngivning, vigsel och begravning. Vid olika högtider på årshjulet brukar jag också hålla i ceremonier.

Jag har en shamansk livsåskådning och det genomsyrar allt jag gör. När jag ger behandling så möter jag människan där den är, även de som är obekväma med andlighet. Jag vill inte tvinga någon till att tro som jag tror. Jag vill bara hjälpa personen att hitta sitt sätt till sinnesro. För det är min övertygelse att om människan mår bra i sitt innre, så är hen automatiskt mer ödmjuk, kärleksfull och respektfull i sitt varande och där med även mot sin omgivning. Jag erbjuder Svensk klassisk massage, koppningsmassage med silikonkoppar, bindvävsmassage utan olja som stimulerar lymfa, nerver och som ger en smidigare bindväv, utöver det erbjuder jag shamansk healing och själsliga vägledningssamtal. Min mediala förmåga hjälper mig, tillsammans med min teoretiska kunskap, att förstå klientens tillstånd och eventuella problem. Intuitivt vet jag vilka frågor jag ska ställa och känner vad de behöver.

Min massageklinik ligger i Vallda Heberg, Kungsbacka. Sedan i våras håller jag på att bygga upp verksamheten där, men företaget har jag haft sedan 2013. I höst kommer jag att ha meditationskvällar och workshops i olika andliga tekniker, jag kommer även arrangera olika former av hantverkskvällar. Tillsammans med Mari Halmetoja och Emelie Berg har jag startat en förening som heter ”Urds tempel”. Den är öppen för alla som är intresserade av andlighet och naturtro. Genom den kommer vi att inbjuda till ceremonier vid fullmåne och årshögtider. Vi finns på www.facebook.com/UrdsTempel.

Text och bild: Linda Mardöll

Bettan Edberg

bettan-edberg
Jag är Bettan, fornsedare, hedning, häxa …
Den väg jag försöker förstå är Völvans.
Runor har varit ett viktigt uttryck för mej under en längre tid. De har ju en mytisk historia där vi, arkeologiskt, vet en del om hur de användes för att beskriva skapelsens tillkomst. I olika ätter beskrivs de olika faserna. Urkon Audhumbla börjar, sen kommer Thursarna osv. Det magiska användandet av runorna har ju också använts hela tiden och är kanske den äldsta funktionen. Spådom och magi finns beskrivet i de gamla texterna, bla som ett verktyg för Völvan. I vårt moderna bruk av runorna skiljer sej tolkningarna åt en del, kanske har det varit så sen arla tider.
Völvan, vem var hon? Har alltid fascinerats av kvinnliga magiker, prästinnor, häxor, völvor … Eftersom de inte fått finnas i historisk tid i våra trakter så har vi ju bara fragment, teorier och vår inlevelseförmåga när vi försöker förstå. Gjorde en film tillsammans med vänner om det. http://www.plira.se/film-gavan.html
Det var alla frågor som inte fick några svar som ledde mej till arkeologin som för mej har en magisk del i det andliga livet. Skogen blev templet och hantverket meditationen, elden och vattnen blev altare. Vilka är vi? Vilka var våra förlevande och hur levde de?
Nu är jag aktiv i Frejas blotlag som är en del av Samfundet för forn sed.
Text: Bettan Edberg
Bild: Eta Christensson