Om tidskriften

Fulltofta 11 min

Häxor, shamaner och andra hedningar bor utspridda över hela landet, och många saknar likasinnade i sin närhet. Vi behöver nätverk, kontaktpunkter och mötesplatser. Och alla trivs inte på Facebook. Den här tidskriften är tänkt som en informationskanal och en inspirationskälla. Vi kommer att varva nyhetsreportage med information om vad som händer i hednavärlden. Stort utrymme kommer att ges för intervjuer med häxor och andra naturtroende av olika inriktningar. Vi kommer också att publicera dikter och noveller.

Du är välkommen att sända in bidrag via e-post till Naturtro.se. Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vad som publiceras. Du får även mycket gärna komma med synpunkter och önskemål. Skicka e-post till eta@vinterljus.com.

Vi hoppas du kommer att trivas med Naturtro.se och gärna berättar om tidskriften för dina vänner.